Akbaş kangal Köpeği Türklere ait bir ırktır (Kadiri 1998). Türk Stan-dartları Enstitüsü tarafından 11471 TS 12891 no ile 27.11.2002 tarihinde bir ırk olarak tescil edilmiştir (TSE 2002 a). Başlıca yayılma alanı, Eskişehir, Afyon ve Ankara arasında kalan bölgedir. Fakat günümüzde, bu bölgeler ağırlıklı olmak üzere, yurdun başka bölge lerinde de görülebilmektedir.Post rengi istisnasız beyaz ya da harf kirli beyazdır. Boz Kangal’a göre daha zarif, güzel görünüşlü ve bir kısmı daha sivri burunludur. Tüyleri Boz Kangal’a oranla daha yumuşaktır. Huy ve davranış özellikleri yönün ”
den Kangal köpeklerinden daha üstün özelliklere sahip olduğu, bizzat her iki ırkı da yetiştirmiş yetiştiricilerce ifade edilmektedir (Anonim, 1997; Kartay, 2008; Yıl akbaş kangal yavrusu fiyatları

Akbaş kangal Köpeği

Akbaş kangal Köpeği